Bản nâng cấp Phoenix đã vượt qua các thử nghiệm và sẽ được kích hoạt trên khối mainnet ETC tại khối thứ 10.500.839, vào khoảng ngày 5/06/2020.

Điều này đã được thông báo trên blog etc-core, rằng Phoenix đã được kích hoạt thành công trên TestNet Mordor và TestNet Kotti.
Do đó, bản nâng cấp cũng đã sẵn sàng để được phát hành trên mainnet và phiên bản phát hành này đã được đặt thành khối 10.500.839. Dựa trên sức mạnh tính toán hiện tại, thời gian ước tính là vào khoảng ngày 5/06/2020.

Phoenix (ECIP-1088) là mã nâng cấp, sẽ kết hợp bản nâng cấp ETH mới nhất của Istanbul trên mạng Ethereum Classic (ETC).
Trong quá khứ gần đây, Ethereum Classic đã tăng khả năng tương thích ETC-ETH thông qua các hardfork Atlantis và Agharta. Những nâng cấp đã được triển khai này làm cho ETC và ETH tương thích về mặt kỹ thuật, nhưng Phoenix sẽ làm cho chúng hoàn toàn tương thích.
Với Phoenix, chức năng EVM trên ETC sẽ được hoàn thiện hơn nữa bằng cách thêm các mã hoạt động khác nhau được sử dụng trên ETH.
Ngoài ra, những thay đổi sau sẽ được bao gồm:

– EIP-152: Thêm chức năng nén BLAKE2 F chức năng tiền biên dịch
– EIP-1108: Giảm mức tiêu thụ gas được tiền biên dịch của đường cong alt_bn128
– EIP-1344: Mã opcodes ChainID
– EIP-1884: Định giá lại opcodes liên quan đến kích thước cây Merkel
– EIP-2028: Giảm mức tiêu thụ gas của dữ liệu giao dịch
– EIP-2200: Thay đổi phương pháp đo mức tiêu thụ gas của hoạt động SSTORE

Vì đây là công việc khó khăn, nên cần phải cập nhật phần mềm ETC lên phiên bản mới.Cụ thể:

etc-core yêu cầu cập nhật phần mềm của node hoạt động, vì phiên bản cũ sẽ không tương thích với chuỗi khối mới sau hard fork và chỉ ra rằng các máy khách Core-geth v1.11.0 và Hyperledger Besu v1.4.1 đã hỗ trợ hai phiên bản TestNet và MainNet.

Nhóm etc -core đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng các máy khách trên thay vì OpenEthereum (Parity Ethereum) và Multi-Geth, bởi vì Core-geth được quản lý trực tiếp bởi nhóm ETC Core và Hyperledger Besu hỗ trợ ETC được tài trợ bởi ETC Coop.

ETC Core không còn duy trì Multi-geth, do đó chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển sang Core-geth mà không hợp nhất sự hỗ trợ ETC của OpenEthereum. Ngoài ra, Geth-Classic đã bị từ chối và sẽ không còn được hỗ trợ cho Ethereum Classic, do đó, nó sẽ không tương thích với các hard fork Phoenix.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here